Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Prepínač Atmel 01
Naspäť Detail projektu "x51-->Prepínač Atmel 01"
Pohľad na konštrukciu
Opis konštrukcie

Elektronický prepínač ATPREP01 (Atmel Switch 01) je určený pre uľahčenie a zefektívnenie práce vývojára-programátora pre procesory ATMEL AT89C2051 a AT89C1051. Princíp činnosti spočíva v tom, že prepínač prepína procesor, ktorý sa osádza do objímky prepínača. Prepínač je potom riadený buď manuálne tlačidlami, alebo priamo z programového prostredia, ktoré beží v PC a prepína procesor medzi aplikáciou a programátorom, ktoré sú k prepínaču pripojené cez objímky procesorov pásovými vodičmi. Odpadá tak neustále vymieňanie procesora medzi aplikáciou a programátorom a následné možné mechanické poškodenie procesora. Program pre PC, je príjemné oknoidné prostredie, v ktorom sa priamo edituje program, ktorý sa vyvíja, následne na jediný povel sa pomocou prepínača vykoná kompilácia, naprogramovanie a verifikácia procesora, prepnutie do aplikačného hardvéru, reset procesora, po ktorom sa aplikácia rozbieha a vzápätí vidíme, ako sa nám vykonané zmeny v programe prejavili priamo v činnosti aplikácie. Takže v spojení s programátorom ATPROG01 (Atmel Programmer 01) získavame úplný emulátor daných procesorov. Je samozrejme možné pripojiť i iné typy programátorov, ale ich ovládanie z programového prostredia ATPREP01 (Atmel Switch 01) nebude možné. Plošný spoj je dvojstranný s prekovanými dierami, s nepájkovateľnou maskou a popisom. Ďalej obsahuje podrobný stavebný návod a software pre osobný počítač IBM kompatibilný.

Popis zapojenia: Obojsmerné spínače 4066 S1 až S8 a relé RE1 sú použité na samotné prepínanie procesora, ktorý je umiestnený v objímke J1. Riadenie prepínania zabezpečuje riadiaci procesor U4, cez tranzistory Q2 a Q3, na základe ovládania. Ovládanie môže byť ručné z panelu vlastného prepínača, alebo automatické sériovým portom riadiaceho počítača cez konektor P1. Kryštál procesora je prepínaný pomocou relé, cez tranzistor Q4. Cez konektor J3 je možné napájať aplikáciu, treba si však uvedomiť medzné hodnoty, ktoré sú dané vlastnosťami tranzistora Q1. Tranzistor slúži ako spínač a je od prepínača galvanický oddelený. Obvod D5, D6, R5 a R6 prispôsobuje rozhranie RS232 zo sériového portu P1 na úroveň TTL. Na ručné ovládanie slúžia štyri spínače K1 až K4 a na zobrazovanie aktuálne stavu prepínača slúžia led diódy D1 až D4. Napájací zdroj pozostáva s integrovaných stabilizátorov U2 a U3, ktoré produkujú 15V= pre napájanie elektronických spínačov a 5V= pre napájanie ostatných logických obvodov. Napájací adaptér môže mať cca 20 až 25V striedavých, usmernenie je zabezpečené diódovým mostíkom U1.

Funkcie jednotlivých tlačidiel a LED diód:

Stav Tlačidlo LED dióda
Režim AUTO K1 D4
Režim MANUAL K2 D3
Prep. na programátor K3 D2
Prep. na aplikáciu K4 D1

Oživenie: Osadíme všetky súčiastky podľa osadzovacieho plánu. Je potrebné dodržať zásady pájkovania CMOS obvodov a prepínač by mal fungovať na prvé zapojenie. Pred osadením procesora treba odmerať napätia Ucc a Vec. Ak sú tieto napätia v poriadku môžeme osadiť riadiaci procesor U4. Pomocou tlačidla K2 zvolíme režim Manuál a tlačidlami K3 a K4 musí prepínač prepínať medzi programátorom a aplikáciou, čo je zobrazované LED diódami D1 a D2. Takto zhotovený prepínač zabudujeme do krabičky, ktorú je nutné najprv prispôsobiť podľa návodu. Objímku J1 predĺžime dlhou objímkou, ktorá by mala vyčnievať otvorom vo vrchnej časti krabičky.

Použitie: Súčasťou sú dva pásové vodiče zakončené konektormi. Jeden z nich je určený pre zasunutie do objímky procesora v aplikácii a druhý do programátora. Do objímky J1 zasunieme procesor určený pre ladenú aplikáciu. Ak chceme riadiť prepínanie z programového prostredia, musíme použiť štandardný sériový kábel alebo vyrobiť podľa zapojenia v nižšie uvedenej tabuľke. Kontakty 2 a 3 pre funkciu prepínača nie sú potrebné.

PC – konektor CAN 25 Z Prepínač – konektor CAN 9 Z
2 2
3 3
20 4
7 5

Program ATPREP01 jednoducho nainštalujeme na pevný disk osobného počítača pomocou programu instal.bat. Popis jednotlivých funkcií sa nachádza priamo vo vlastnej nápovede programu.

Zoznam súčiastok a poznámky: Viď. download.

Schéma zapojenia
Náhľad
Osadenie súčiastok na DPS
Náhľad
Pohľad na kryt
Náhľad
V prípade akejkoľvek otázky ma prosím kontaktujte.
Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Prepínač Atmel 01