Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Programátor Atmel 01
Naspäť Detail projektu "x51-->Programátor Atmel 01"
Pohľad na konštrukciu
Opis konštrukcie

Plošný spoj je jednostranný s neprekovanými dierami s nepájkovateľnou maskou a bez popisu. Pre napájanie je možné použiť nestabilizovaný adaptér 16 až 20V/100mA. Pripojenie s osobným počítačom je realizované cez obojsmerný (BITRONICS) kábel od tlačiarne. Stavebnica je vhodná pre výučbu programovania jednočipových procesorov rady 51 a pre vývoj a výrobu jednoduchých aplikácií s procesormi AT89C1051 a AT89C2051. V spolupráci s výrobkom ATPREP01 (Atmel Switch 01) sa získa silný nástroj na programovanie a tvorbu aplikácií.

Popis zapojenia: Programátor je pripojený a riadený cez LPT port osobného počítača. Signál /STR rozhoduje o tom, či údaje na porte určujú typ programovacieho módu, alebo ide o dáta určené pre zápis do pamäte programu v mikroprocesore. Ak sa jedná o nastavenie typu programovacieho módu, sú tieto dáta privedené cez U2 na piny procesora RST, P3.2, P3.3, P3.4, P3.5 a P3.7. Ak sa jedná o vlastné dáta programu, sú privedené cez U1 na PORT1 programovaného procesora. Počas programovania je vykonávaná verifikácia práve naprogramovaného bajtu pomocou obvodu U3 a vstupov LPT portu SLTC, PE, BUSY, ACK. Tranzistory Q2 a Q3 zapínajú napájanie procesora, Q4 a Q5 sa zúčastňujú pri nastavovaní programovacieho módu a Q1 slúži na negovanie hodín pre U1. Integrované stabilizátory U4 a U5 zabezpečujú 5 a 12V=. Červená LED dióda indikuje režim programovania a mazanie procesora, zelená indikuje čítanie procesora.

Montáž: Jednostrannú dosku plošných spojov osadíme podľa dokumentácie a opatrne zapájkujeme. Objímku pre procesor predĺžime pomocou špeciálnej nadstavby, ktorá pozostáva z objímky, plošného spoja a predlžovacích konektorov. Takto zostrojený programátor vložíme do krabičky a zaskrutkujeme. Predlžovacia nadstavba pre procesor nám musí "sadnúť" presne do okienka v plastovej krabičke.

Oživenie: Pri dôslednom osadení a pájkovaní súčiastok podľa priloženej dokumentácie musí programátor fungovať na prvé zapojenie. Pre komunikáciu s PC je potrebný obojsmerný kábel (BITRONICS). Treba skontrolovať, či kábel, ktorý sa použil má zapojené všetky vodiče na strane 25 pinového konektora CANNON. Ak to tak nie je, jedná sa o jednosmerný kábel (CENTRONICS), s ktorým programátor nebude fungovať. Pokyny pre používanie programu sú zakomponované v online nápovede programu ATPROG01, ktorý je súčasťou konštrukcie.

Zoznam súčiastok a poznámky: Viď. download.

Schéma zapojenia
Náhľad
DPS (doska plošného spoja)
Náhľad
Osadenie súčiastok na DPS
Náhľad
V prípade akejkoľvek otázky ma prosím kontaktujte.
Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Programátor Atmel 01