Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Kódový zámok
Naspäť Detail projektu "x51-->Kódový zámok"
Pohľad na konštrukciu
Opis konštrukcie

Popis zapojenia: Jadrom samotného zapojenia je mikroprocesor U1 AT89C2051. C1 a R1 tvoria obvod resetu. C2, C3 a X1 obvod externého oscilátora. Klávesnica pracuje v matici tvorenej štyrmi stĺpcami a tromi riadkami. Riadky sú čítané vstupmi procesora P3.2, P3.3 a P3.4. Stĺpce sú napájané výstupmi P1.0, P1.1, P1.2 a P1.3. Odpory R2, R3 a R4 sú pracovnými odpormi otvorených kolektorov mikroprocesora a zároveň ošetrujú vstupy P3.2, P3.3, a P3.4. Samotný kód je uložený v sériovej eeprom pamäti U2. Kapacita tejto pamäte je 2 kb. R5, Q1 a D2 zabezpečujú pripojenie relé K1. R6 slúži pre obmedzenie prúdu pretekajúceho led diódou D3. Piezosiréna SP1 je zapojená priamo na P1.4 výstup mikroprocesora. Kondenzátory C8, C9, C10 a C11 sú potrebné k funkcii meniča napätia, ktorý je umiestnený v obvode rozhrania U4. Jedná sa o prevodník TTL/RS232 - štandardné rozhranie osobného počítača. Obvod zdroja je tvorený usmerňovačom UG1 a integrovaným stabilizátorom U3 LM7805. Kondenzátory C4, C5, C6 a C7 zabezpečujú správne vyhladenie a ochranu proti kmitaniu na vysokých frekvenciách. Odpor R7 zabezpečuje dobíjací prúd záložného akumulátora, ktorého napätie je privádzané cez diódu D1.

Montáž: Súčiastky osadíme podľa osadzovacieho plánu. Musíme dodržať zásady pájkovania CMOS obvodov. U elektrolytických kondenzátorov a diód treba dbať na správnu polaritu. Najprv zapájkujeme rezistory, diódy, kondenzátory, objímky pre integrované obvody, tranzistor, integrovaný stabilizátor LM7805 a nakoniec svorky a relé. Mikroprocesor U1 a pamäť U2 osadíme až po oživení napájacieho zdroja.

Oživenie: Pri správnom osadení a opatrnom pájkovaní, by nemali byť s oživovaním žiadne problémy. Skôr ako osadíme U1 a U2 do objímok zmeriame napájací zdroj. Správne napätie 5V musíme namerať na mikroprocesore +5V na pine 20 a zem na pine 10. Potom osadíme U1 a U2 (pozor na správnu orientáciu) a pripojíme napájacie napätie.

Zoznam súčiastok a poznámky: Viď. download.

Tabuľka obsahuje výpis vývodov na klávesnici KL-D644:

RI1 RI2 S3 S2 S1 RI4 RI3

XXX P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 HEX
TL1 0 1 1 1 0 1 1 1 77H
TL2 0 1 1 1 1 0 1 1 7BH
TL3 0 1 1 1 1 1 0 1 7DH
TL4 1 0 1 1 0 1 1 1 B7H
TL5 1 0 1 1 1 0 1 1 BBH
TL6 1 0 1 1 1 1 0 1 BDH
TL7 1 1 0 1 0 1 1 1 D7H
TL8 1 1 0 1 1 0 1 1 DBH
TL9 1 1 0 1 1 1 0 1 DDH
TLN 1 1 1 0 0 1 1 1 E7H
TLE 1 1 1 0 1 0 1 1 EBH
TLS 1 1 1 0 1 1 0 1 EDH
Schéma zapojenia
Náhľad
DPS (doska plošného spoja)
Náhľad
V prípade akejkoľvek otázky ma prosím kontaktujte.
Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Kódový zámok