Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Programátor AT2051
Naspäť Detail projektu "x51-->Programátor AT2051"
Pohľad na konštrukciu
Opis konštrukcie

Popis zapojenia: Programátor je pripojený k počítaču cez paralelný port (konektor Cannon 25). Počet vstupných i výstupných signálov je rozšírený expandérom 8243. Pretože je väčšina paralelných portov jednosmerná, je obojsmerná zbernica expandéru pripojená cez obvod 74241 na vstupné i výstupné signály paralelného portu. Obidva tranzistory a zenerové diódy slúžia k spínaniu napätia (0V, 5V, alebo 12V) na vstupe RST obvodu 89C2051. Led diódy indikujú zapnutie napájacieho napätia a priebeh programovania obvodu.

Oživenie: Osadenú a skontrolovanú dosku s plošnými spojmi programátora pripojíme k paralelnému portu LPT1 alebo LPT2 a pripojíme napájacie napätie programátora 12 až 15V. Na PC spustíme program PATMEL.EXE cwv test.bin. Program si nájde, na ktorom porte je programátor pripojený a vyzve nás k vloženiu procesora do objímky. Potom procesor zmaže, zapíše a skontroluje. Pokiaľ program nenájde programátor, treba skontrolovať napájacie napätie programátora, kábel, prípadne obvod 74214 alebo paralelný port. Ak program nereaguje na vloženie procesora do objímky, môže byť chyba v expandéri 8243 alebo v procesore AT89C2051. Chyby pri mazaní a zapisovaní sú väčšinou spôsobené príliš dlhým káblom. Program PATMEL sa spúšťa z príkazového riadku MS-DOSu s príslušnými parametrami:
PATMEL.EXE C/W/V/R súbor [/b] [/b2], kde
C - znamená zmazanie procesora,
W - zápis do procesora,
R - čítanie z procesora a zápis do súboru,
V - porovnanie obsahu pamäti procesora so súborom,
súbor - binárny súbor (*.bin, *.com), alebo súbor IntelHEX (*.hex),
/b1, /b2 - naprogramovanie ochranných bitov ("LockBits") 1 a 2.

Poznámka autora: Z dôvodu neefektívnej práce s programov PATMEL som vyvinul program ATMEL, čo je spojenie programu v PASCAL-e a programu PATMEL. Viď priložený súbor Gordon.txt.

Schéma zapojenia
Náhľad
DPS (doska plošného spoja)
Náhľad
Osadenie súčiastok na DPS
Náhľad
V prípade akejkoľvek otázky ma prosím kontaktujte.
Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > X51-->Programátor AT2051